SMARTBOOKS „odmeňovačka“

Dnes medzi nás zavítal p. Michal Jesenský zo spoločnosti SmartBooks, aby vyhodnotil „Sieň slávy“ najaktívnejších a najšikovnejších žiakov.
V celoslovenskej súťaži získali ceny:
Monika Holíková (8. roč.) – notebook
Marek Holík (5. roč.) – mobil
Nina Trnovcová (8. roč.) – USB kľúč 128 GB

Najúspešnejšími žiakmi našej školy boli:
1. Dominik Kačeriak (4.roč.) – USB kľúč 64 GB
2. Nina Trnovcová (8.roč.) – USB kľúč 32 GB
3. Jakub Stopjak (4.roč.) – USB kľúč 16 GB

Najaktívnejší učitelia:
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová – USB kľúč 32 GB
Mgr. Martina Janeková – USB kľúč 16 GB
Všetkým srdečne blahoželáme.