Začíname ….

Priebežne od 10. septembra až do štvrtka 13. septembra navštívili postupne žiaci
druhého ročníka Mestskú knižnicu.
Cieľom našej aktivity bola výmena prečítanej detskej literatúry, ktorá
spríjemňovala našim deťom letný prázdninový čas. Povinné školské učebnice
zostali v tomto období oddychovať a na rad prišli knihy, ktoré medzi deťmi
letia.
Tety knihovníčky pripravili pre nás aj na tento školský rok súťaž Čítame o 100
šesť, do ktorej sa s radosťou a nadšením opäť zapojíme.
Vďaka knihám nerozvíjame u našich detí len čitateľskú gramotnosť, ale aj city,
empatiu a prežívanie reálneho sveta.

Mgr. Jarmila Bandurová