Medzinárodný deň školských knižníc na našej škole

„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

M. Twain

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname už od roku 1999, každý štvrtý pondelok v mesiaci október.  Aj naša škola sa pripojila aktivitami, ktoré majú u detí podporiť prácu s knihou, dobrý a trvalý vzťah k čítaniu, k školskej knižnici a k poznávaniu všetkého nového.

Využili sme na to nielen našu školskú knižnicu v slovenskom jazyku, ale aj v anglickom či ruskom jazyku.

Žiaci 7.B pracovali s anglickou čítanku o Merlinovi, kde po prečítaní každej kapitoly pokračovali v cvičeniach, ktoré súviseli s prečítaným textom. Rozvíjali si čítanie s porozumením a novú slovnú zásobu. Obrázkové slovníky z našej knižnice si zapožičali žiaci 2.B triedy. Keď sa s nimi naučili pracovať, spoznali klasickú knižku The very hungry caterpillar vďaka ktorej si zopakovali svoju slovnú zásobu a naučili sa aj niečo nové. Keď vypracovali pracovné listy o nenásytnej húseničke, naučili sa o nej aj pieseň.

Našu školskú knižnicu využili aj žiaci 9.A na hodine ruštiny. Vďaka autentickým materiálom si upevnili svoje znalosti v tomto jazyku. Práca s čítankou a časopisom zaujala aj triedy 5.A, 8.C a 7.A, pričom sa učili reprodukovať text. Ďalšie triedy na druhom stupni sa zas v práci s časopismi a čítankami z našej knižnice venovali blížiacemu sa sviatku Halloween.

V. Kasajová