Záhradníci v školskom klube

Po rôznych aktivitách súvisiacich s Dňom Zeme a našou planétou v mesiaci apríl, sme vymysleli v školskom klube pre deti ako „vrchol programu“ tému Gardening. Už dlhší čas nás pri vstupe na školský dvor hnevala kopa štrku, cez ktorú deti prechádzali s štrk neustále rozhŕňali. Preto sme sa rozhodli ju trošku oživiť a premeniť na kus prírody. V spolupráci s pani učiteľkou Kubišovou, ktorá nám sponzorovala nákup v rámci tohto projektu sa nám to myslím aj patrične podarilo. Dievčatá sa do práce pustili s veľkou chuťou. Dokonca sme mali viac pracovníčok, ako bolo náradia J, preto sa pri každej činnosti pekne striedali. Každá si chcela vyskúšať všetky kroky pracovného postupu – od naberania hliny, po kopanie, rozhrabávanie, vozenie,… Za niekoľko minút sme mali navozenú hlinu a prišla tá najkrajšia časť, kedy sme rozmiestňovali rastlinky a skaly. Najviac asi deti bavilo vozenie sa na fúriku J a samotné sadenie rastliniek . Ten pocit zaboriť detské rúčky do hliny je na nezaplatenie pre všetky deti J Pani vychovávateľka Zajacová dievčatám ukázala spôsob, ako rastlinkám neublížiť, jemne im prevzdušniť korienky , rastlinku nasadiť a nakoniec ju opatrne prihrnúť hlinou. V závere sme hlinu opäť prikryli kamienkami a ten pocit zadosťučinenia bol nenahraditeľný. Ešte celý deň chodili deti okolo obzerať tú krásu, čo sa nám objavila na dvore. Po pár týždňoch sa kvetinky vschopili a už nádherne kvitnú. Treba sa prísť pozrieť osobne. Tešíme sa, ako budeme skalku zveľaďovať a starať sa o ňu v nasledujúcich rokoch. Postupne ju ešte dotvoríme detskými kresbami na kamienky a inými zaujímavosťami, budeme polievať rastlinky a plevať burinu. Takto sa deti tým najlepším spôsobom naučia láske k prírode a to nás veľmi teší J

Text a foto spracovala: Mária Kopásková – vychovávateľka škd