Vianočný zvonček – okresné kolo

Dňa 13.12.2019 sa koncertná sála ZUŠ v našom meste rozozvučala tónmi kolied a piesní o zime a Vianociach. Prekrásne naaranžované pódium vytvorilo vianočnú atmosféru- ligotavý stromček, snehové vločky i sane Deda Mráza, boli jeho súčasťou. Obecenstvo, od malých škôlkarov, rodičov a taktiež odborná porota, každého odmenili potleskom. Túto akciu každoročne organizuje CVČ v KNM, za čo im  patrí vďaka. Detí bolo veľmi veľa, ale tie naše v silnej konkurencii obstáli výborne. Šiesti postupujúci žiaci zo školského kola sa vôbec nedali zahanbiť, o čom svedčia aj konečné výsledky. A ako to dopadlo?

Katka Hvolková  3. D  1.miesto v II. kategórii

Julianka Kormanová   8. D1. miesto v III. kategórii

Tamarka Šughová  8. A  3. miesto v III. kategórii

Srdečne im blahoželáme!

Mgr. Oľga Štefanková