Dopoludnie so zaujímavým človekom

Hodiny biológie sú veľmi  pestré a zaujímavé. Určite k tomu prispievajú aj priame stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Každoročne sa snažíme pre našich žiakov zabezpečiť rôzne besedy ,ktoré sú zamerané na niektoré témy v rámci učiva. V decembri minulého roku sa mohli žiaci 9.A triedy stretnúť s veľmi zaujímavým človekom – cestovateľom p. Alešom Tvrdým. Stretnutie sa konalo síce len online z dôvodu pandemickej situácie. Téma jeho návštevy – ,,Život na Taiwane“- porozprával  im o tom, ako ľudia pristupujú k prírode, ako to funguje v krajine aj napr. s triedením odpadov, mali  možnosť porovnať niektoré ekologické spôsoby likvidovania odpadov v ďalekej krajine a u nás. Žiaci si mohli takto rozšíriť svoje vedomosti aj z predmetu geografia. Pripájame aspoň zopár záberov z ďalekej krajiny, tak ako ich nafotil cestovateľ Aleš Tvrdý.

Ďalšie super stretnutie sa uskutočnilo  21.januára 2022,keď už naživo zavítal  medzi  našich piatačikov  z 5.B ,,skutočný pán rybár“- p. Peter Repák. Porozprával deťom nielen o rybách, ktoré žijú v našich riekach a potokoch, ale zameral sa aj na ochranu vôd. A tak  si žiaci utvrdili svoje teoretické vedomosti získané na hodinách biológie  a veľmi pekne reagovali ,keď  im ujo  rybár rozprával o vode  ako základnej podmienke  života. Poukázal  bohužiaľ aj na to, že voda  je znečisťovaná rôznymi  nielen pevnými odpadmi, ale  aj vypúšťaním škodlivých –  často jedovatých chemikálií do vodných zdrojov. Poukázal aj na situáciu s vysychaním studničiek, potokov a častým rýchlym stúpaním hladiny riek – aj napr. našej rieky Kysuce. Deti si taktiež  utvrdili aj svoje poznatky o stavbe tela rýb.  Dozvedeli sa aké druhy rýb a aj iných vodných živočíchov možno nájsť v našej Kysuci a v jej mnohých prítokoch. Pripájame aj zopár fotografií.

Na záver vyslovujeme veľké ,,Ďakujeme!“ obidvom pánom, ktorí si  našli  čas a venovali ho našim deťom.