Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO

Dňa 13. 02.2019 sa žiačky našej školy – Ivanka Hvolková, Natália Sýkorová a Simonka Šutáková, zúčastnili krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO. Je  to súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom  jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať ich tvorivosť a propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter. Znamená to, že sa konajú školské, krajské kolá. Najúspešnejší žiaci a študenti postupujú do celoslovenského kola, ktorého 13. ročník bude v Košiciach.

Súťaží sa v niekoľkých kategóriách a disciplínach :

  1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
  2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
  3. kategória – študenti stredných škôl
  4. kategória – študenti vysokých škôl

Súťažné disciplíny:

  1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/
  2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/ – kolektív tvoria max. štyria súťažiaci + hud. doprovod

Celá súťaž má aj tematické zameranie. Tento ročník sa niesol v znamení družby a priateľstva.

Dievčatá, ktoré reprezentovali našu školu sa svedomito pripravovali a urobili nám veľkú radosť, pretože v rámci svojej kategórie sa umiestnili nasledovne :

Simonka Šutáková  7.D  – 2. miesto

Ivana Hvolková       9.A  – 3. miesto

Natália Sýkorová     8.B –  4. miesto

Dievčatám srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa  takýchto príjemných zážitkov a úspechov v súťažiach, kde môžu preukázať svoj talent, vedomosti  a zručnosti v ruskom jazyku.