Moja obľúbená rozprávka – projektový deň

Deň 12.máj bol pre 3.A zo ZŠ Nábrežná rozprávkový. Trieda sa venovala projektovému čítaniu, ktoré bolo zamerané na preberaný literárny žáner – ľudovú rozprávku. Na prvej hodine si žiaci pomocou prezentácie zopakovali svoje  vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách čítania o ľudovej rozprávke. V ďalšej časti referovali o svojej obľúbenej rozprávke. Ich úlohou bolo povedať názov rozprávky, hlavné postavy, stručný obsah a vystihnúť hlavnú myšlienku. Potom nasledovalo spoločné čítanie z knihy „ Kráľovstvo rozprávok…“ Venovali  sme sa i počúvaniu textu s porozumením. Žiaci počúvali rozprávku ,,Malá morská víla“ od najznámejšieho rozprávkara Hansa Christiána Andersena.  Záver podujatia sa zakončil kvízom, v ktorom si žiaci mohli otestovať svoje  zručnosti –  čítanie a počúvanie s porozumením. Tieto činnosti robia žiakom značné problémy, ktoré sa už viackrát prejavili pri testovaní. Projektové práce žiakov si našli svoje miesto na paneli v prízemnej časti školy. Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom z mojej triedy, ktorí predsa pomáhali svojim ratolestiam pripraviť zaujímavý a pútavý projekt. Triedna učiteľka J. Michelová