Virtuálne vo Fínsku

Napriek tomu, že v tomto období stále nemáme možnosť cestovať, v rámci Erasmus+ projektu LO-VE sme v  piatok poobede vycestovali za hranice Slovenska aspoň virtuálne, a to rovno do Fínska. Niektorí žiaci 6. a 7. ročníka sa zúčastnili online chatu so žiakmi  z Fínskeho Kirkkonummi, aby sa spolu porozprávali a zlepšili si tak svoje komunikačné zručnosti v angličtine. Kým naši žiaci absolvovali video hovor z pohodlia svojich domovov, mnohí Fínski žiaci sa pripájali ešte z prostredia školy, keďže ich vyučovací čas je popoludní dlhší.  Fínsky partner projektu LO-VE po úvodnom privítaní  predstavil našim žiakom priestory  školy a učební, pre ktoré je charakteristický  „open space“ . Po krátkom úvode sa žiaci rozdelili do skupín, kde hlavnou tému video hovoru boli – „Animals“, teda Zvieratá. Vzájomne si predstavili svojich domácich miláčikov, či porozprávali o svojich obľúbených zvieratách. Filipko Fujak (7.A) výborne zdokumentoval vo svojej prezentácií všeobecný prehľad o zvieratách žijúcich na Slovensku. Naši žiaci pristúpili k tejto úlohe zodpovedne a pripravili si i niekoľko zaujímavých otázok.

Video hovor mal u našich žiakov  úspech. Mnohí z nich si našli nových kamarátov a už teraz sa tešia na ďalšiu možnosť, kedy sa budú môcť opäť stretnúť. Tomáško (6.B):“ Najviac sa mi páčilo, že keď som sa spýtal na inú tému, vedeli hneď odpovedať a bola to dobrá skúsenosť. Zaujalo ma, že jedia sobie mäso a je vraj vážne dobré a že nevedeli, čo sú kliešte. Určite sa chcem opäť zapojiť.“  Evka (6.B): „Mala som z volania zážitok. Niekedy som rozumela viac, niekedy menej, ale páčilo sa mi precvičiť si angličtinu naživo.“  Palko (7.C): „Bolo to super, išiel by som aj nabudúce“. Ninka a Sofia (6.B): „Páčilo sa nám, že nebolo ticho a stále niekto niečo hovoril .S  Elle a Rosou si píšeme aj teraz“.

Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa toto piatkové popoludnie rozhodli stráviť s angličtinou V. Hmírová .