Zážitkové učenie

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Ak  zažijeme niečo zaujímavé, vytvoria sa nám skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú pomerne dlhý čas.

V piatok 28. septembra si deti druhého ročníka spestrili vyučovanie takouto podobou učenia. Navštívili Okresnú výstavu drobných zvierat v Kysuckom Novom Meste, ktorá  deťom poskytla množstvo nových poznatkov, informácií i zážitkov. Videli a spoznávali drobné zvieratá, ktoré paria k domácej hydine. Utvrdzovali si svoje poznatky z oblasti prvouky o sliepke, kohútovi, husi, kačke, holubovi, či obľúbenom zajacovi.

Poďakovanie za vydarenú akciu patrí organizátorom a pánovi MVDr. Romanovi Droštínovi, ktorý nás na výstavu pozval a zároveň aj sprevádzal.

Mgr. Jarmila Bandurová