Exkurzia do Britského centra

Jazyková exkurzia do Britského centra

V posledný septembrový týždeň si naši žiaci ôsmeho ročníka spríjemnili jeden deň návštevou Britského centra v Krajskej knižnici v Žiline. Cieľom tejto aktivity predmetovej komisie cudzích jazykov je podporiť štúdium angličtiny na našej škole a priblížiť žiakom možnosti, ktoré táto inštitúcia ponúka. Britské centrum disponuje množstvom odbornej literatúry, učebníc, beletrie, časopisov, CD/DVD nahrávok, či slovníkov. Žiaci si tak na chvíľu zalistovali v najvýznamnejších knihách od spisovateľov ako sú napr. William Shakespeare, Oscar Wilde, J.K. Rowlingová, Stephanie Meyer a mnoho iných.  Doplnili si zopár informácií z histórie, ale aj zo súčasnosti britskej kráľovskej rodiny, na záver sa naučili vyhľadávať publikácie v knižničnom informačnom systéme. Návšteva priestorov Krajskej knižnice je pre našich žiakov vždy príjemným a hlavne náučným spestrením vyučovania. Touto cestou ďakujeme pracovníčkam celej Krajskej knižnice, najmä pani Gottwaldovej z Britského centra, za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Mgr. Viera Hmírová, vyuč. AJ