Minihádzaná 2019

Dňa 22.05.2019 sa učiteľky 1. stupňa zúčastnili Metodického popoludnia s názvom „Minihádzaná v telocvični.“ ZŠ Nábrežná sa už nejedenkrát preslávila úspechmi v tejto obľúbenej loptovej hre, preto je naším cieľom venovať sa jej už od 1. ročníka.

Pod odborným vedením pána Branislava Podoláka sme sa oboznámili s názornými ukážkami vyučovacej hodiny, jej časťami, ako aj typmi vyučovacej hodiny – nácvičná, zdokonaľovacia, kontrolná, zápasová, kombinovaná. Postupne nám bola predvedená rozcvička s loptami, prihrávky, streľba, koordinácia, štafetová koordinácia, cvičenia zamerané na rýchlosť, ako aj rôzne hry. Všetky ukážky boli sprevádzané metodickým komentárom. Pevne veríme, že si minihádzaná nájde miesto v srdciach našich malých žiačikov a spolu sa budeme tešiť z úspechov na rôznych turnajoch a súťažiach.