Environmentálna aktivita

Jedným z najväčších problémov súčasnej spoločnosti a vôbec na celom svete , patrí obrovská produkcia odpadov, ktoré vznikajú prakticky pri akejkoľvek činnosti človeka. Často krát si to ani neuvedomujeme a akosi automaticky prijímame výdobytky moderného spôsobu života, ale: ,,Za akú cenu?“ Stojí určite na uváženie , ako odpad využiť, čo s ním ? Už deti od útleho veku sa snažíme naučiť – kam patria papieriky od cukríkov, fľaša od minerálky, kelímky od jogurtov a pod. No stále ešte nie je separácia –čiže triedenie 100%- ná. Preto sa mesto spolu s technickými službami rozhodlo pripraviť veľmi zaujímavú aktivitu pre žiakov základných škôl (konkrétne pre ôsmakov) pod názvom ,,Separujme správne“. Úlohou dvoch tímov bolo správne roztriediť už sústredené odpady v kontajneroch. Deti sa dozvedeli od pracovníkov technických služieb a zberného dvora v Žiline , ako správne separovať vzniknuté odpady, kam čo patrí – či nepatrí. S pridelenou úlohou sa veľmi pekne  popasovali . Dúfajme, že aj takouto formou výučby prispejeme k tomu , že využitie odpadu po jeho vyseparovaní  bude omnoho vyššie a tým sa znížia aj náklady  spojené s likvidáciou odpadov  a naša príroda bude zasa o niečo čistejšia….