Aktivity Erasmus

Príroda –pojem, ktorý sa naučia deti definovať už vo štvrtom ročníku na základnej škole. Veľmi dôležité je však prepájať teoretické vedomosti detí  s praxou. V dobe súčasných  klimatických zmien je nutné vysvetľovať význam ochrany prírody najmä mladým ľuďom. Budúca generácia by mala poznať dôsledky nesprávneho prístupu k našej  prírode, k vode, pôde, rastlinám či živočíchom. Je dôležité, aby si deti už od útleho veku uvedomovali , že príroda tu bez nás bude, ale my  bez prírody by sme neprežili. Preto sme umožnili našim šiestakom návštevu jedného z mnohých krásnych  miest na Slovensku. Zorganizovali  sme pre nich zaujímavú exkurziu do Múzea liptovskej dediny v Pribyline .Táto exkurzia sa uskutočnila  ako lokálna aktivita v rámci  programu Erasmus + a v rámci projektu našej školy s názvom ELF.  Hlavným cieľom tejto aktivity , okrem iného , bolo budovať vzťah k prírode, jej ochrane, ale tiež zdôrazniť význam prírody , ako miesta , ktoré je výnimočné aj na trávenie voľného času. Hlavnou témou bolo ,,Lesné spoločenstvo“ ,o ktorom sa deti dozvedeli mnoho zaujímavých  informácií počas prechádzky krásnym lesníckym náučným chodníkom, ktorý sa nachádza priamo v skanzene. Utvrdili si  svoje už získané vedomosti  o význame lesa.  Milá pani sprievodkyňa im vysvetlila , čo sú to pobytové stopy zveri, ,,navštívili medvedí brloh“, dozvedeli sa , ako určiť vek stromov , že pre les je super jeho samoobnovenie – pomocou tzv. náletových drevín . Žiaci mali možnosť vidieť aj architektúru liptovskej  dediny, spoznať ako žili  ich pradedovia , ako sa oni správali k prírode, ako s ňou oni žili vo vzájomnom a rozumnom prepojení.  Dozvedeli sa základné informácie o spracúvaní ovčej vlny a ľanu, vyskúšali si česanie ovčej vlny, lámanie ľanu , mohli obdivovať ,,črpáky“ –ručne vyrezávané drevené hrnčeky, z ktorých sa pila najmä žinčica na salašoch. Mali možnosť pozrieť si kaštieľ a tiež krásny rímskokatolícky kostol. Mnohé stavby sa zachovali z obdobia výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara a museli byť z dôvodu výstavby zaplavené . Veľkým zážitkom bola aj  jazda historickým vláčikom, ktorý v minulosti využívali lesní robotníci na prepravu dreva. V súčasnosti sa nadšenci starajú o zachované zvyšky Považskej lesnej železnice. Celé vlakové depo bolo úžasné – staré ,,mašinky“, ktoré by vedeli čo- to porozprávať o minulosti. Je dôležité, aby deti poznali aj udalosti minulosti a vedeli si vážiť prítomnosť a myslieť  na budúcnosť , veď aj LES, ktorý dnes navštívili bude slúžiť im,   ale aj ďalším nasledujúcim generáciám.

Samozrejme pripájame aj pár fotografií…