Zakvitnutá školská záhrada

Hoci už vládu v kalendári prevzal október, naše oko ešte stále poteší krásne zakvitnutá okrasná Lednická a Strakonická lúka – súčasť našej školskej záhrady. Pri pohľade na ňu sa pred nami rozprestrie pestrá paleta farieb. Obe naše lúky sú prehliadkou bohatosti a rôznorodosti letničkových kvetín. Usilovnosť, tvrdá práca a starostlivosť našich žiakov, ale aj obetavých vyučujúcich sa oplatila. Pohľad na vlčie maky, cínie, nevädze či iné kvety pohladí našu dušu.