Vianočné vystúpenie

19.decembra 2018 sa rozozvučali hudobné nástroje a detské hlásky s
posolstvom nádeje Vianoc aj v Centre sociálnych služieb pre dospelých v
Kysuckom Novom Meste.
Žiaci našej školy spojili sily a svoje talenty a každý prispel svojou troškou .
Skupina žiakov pod vedením pani učiteľky Vaňkovej pripravila
vlastnoručne pečené a zdobené medovníčky,
pani katechétky Ochodničanová a Čamajová, spolu s pani učiteľkou
Janekovou vyrábali so žiakmi vianočné pozdravy. Spevuchtiví žiaci sa
začali pravidelne stretávať a pod vedením p. uč. Kormanovej a Heľovej si
pripravili pásmo vianočných piesní. Medzi jednotlivými koledami i
modernými piesňami sa predstavili naši žiaci na rôznych hudobných
nástrojoch, čím vytvorili pestrú paletu piesní a ich vystúpenie bolo o
to dynamickejšie. Starkí v domove dôchodcov sa tak mohli potešiť
tradičným koledám v doprovode heligónky či akordeónu, tóny klavíra
rozozneli sálu, niektoré piesne ozvláštnil podmanivý zvuk flauty a
vrcholom vystúpenia bolo prevedenie „Tichej noci“ za sprievodu dvoch gitár.
Nech je nám všetkým zúčastneným odmenou za vynaložené úsilie
poďakovanie, ktorého sa nám od starkých dostalo a tiež úsmev a slzy, ktoré
nedokázali skrývať.
ĽH+MK