Trieda 3.A ďakuje

Žiaci z 3.A triedy ďakujú za výlet do včelnice Kašička v Hornom Vadičove. Ďakujeme pani učiteľkám Vankovej, Tvarúžkovej, ako i našej pani učiteľke triednej za krásny výlet. A ďakujeme aj pánovi včelárovi za zaujímavú a poučnú prednášku o včelách a ich živote. Mali sme zaujímavý program:  čistili sme prírodu od odpadkov, vytvárali sme včielky z  papiera, riešili rôzne úlohy spolu s rovesníkmi z Jablunkova,  popisovali stavbu tela včely a na záver bolo pre nás pripravené prekvapenie. Pochutnali sme si na jednom z produktov včiel-  na sladučkom a  chutnom mede. Veľké ďakujem patrí i pánovi učiteľovi Kubaliakovi za lyžičky na med a náramky priateľstva.

Za kolektív triedy 3.A Nelka, Vanes a Tomáš