Medzinárodný deň detí v prvom ročníku

Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. 

Slávime ho  každoročne 1. júna.  Na Slovensku   od roku 1952. 

 Deň detskej radosti  bol pre nás príležitosťou navštíviť  Budatínsky hrad a park, ktorý sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Budatín.  V krásnom prostredí prírody a hradu sa deti     dostatočne vyšantili aj získali nové vedomosti.

DETI SÚ NAŠE KVETY ZEME, KTORÉ TREBA PESTOVAŤ A STARAŤ SA O NE.

Mgr. Jarmila Bandurová