Divadelné predstavenie ANJ

Dňa 16. 12. 2019 sa naši žiaci piateho a šiesteho ročníka v priebehu prvej a druhej vyučovacej hodiny zúčastnili v DK KNM anglicko-slovenského divadelného predstavenia pod názvom Silly Bear v podaní hercov z Divadelného centra z Martina. Jednalo sa o javiskovú adaptáciu bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške, ktorá vychádzala z jednoduchej anekdoty kde hlupučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodárili. Samozrejme vyhral ten múdrejší a prefíkanejší. Rozprávka mala veľmi jednoduchú divadelnú štruktúru a bola plná textovej a situačnej komiky. Jednotlivé výstupy rámcovali naživo spievané, veselé anglicko-slovenské pesničky. Žiaci si tak hravou formou ľahšie zapamätali novú slovnú zásobu. Vďaka členeniu na krátke epizódy prinášala vždy nové podnety a bola zrozumiteľná aj pre našich mladších žiakov. Myslím, že účinkujúcim sa podarilo splniť cieľ ľahkou a hravou formou a pomocou veselých pesničiek rozvíjať jazykové schopnosti detí , obohatiť hodiny anglického jazyka a zároveň ponúknuť deťom jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v anglickom jazyku.

Naši starší žiaci, ktorí navštevujú siedmi až deviaty ročník tiež neboli ochudobnení o umelecký zážitok tohto druhu a namiesto sedenia v škole počas posledných dvoch vyučujúcich hodín sa aj oni presunuli do sály v DK, aby si pozreli anglicko-slovenskú divadelnú inscenáciu s názvom Jack and Joe. V jej priebehu sa zoznámili s jednovaječnými dvojičkami Jackom a Joeom, ktorí pred ich očami rozohrali vtipný príbeh, zo zdanlivo neškodnej situácie, nabitý akciou o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť. Veľké množstvo postáv charekterizujúcich život v USA dodalo inscenácii dynamiku a nečakané zvraty udalostí diváka priam vtiahli do deja. Predstavenie maximálne využilo frázy a slovnú zásobu, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote. Dialógy medzi postavami boli založené na zrozumiteľných záplatkách a tomu primerane zodpovedala aj náročnosť anglického jazyka. V slovenskom jazyku odznelo dejové resumé práve odohratej časti a bol stručne naznačený ďalší vývoj príbehu. Skúseným hercom sa podarilo našich žiakov zaujať a udržať ich pozornosť až do konca a taktiež naplniť cieľ priblížiť cudzí jazyk aj jazykovo menej zdatným žiakom.