Živé zvieratká vo výchovno–vzdelávacom procese

Dňa 6.2.2023 k nám na našu školu zavítali študentky veterinárneho lekárstva, ktoré si pre našich žiakov pripravili zaujímavé prezentácie o chove a starostlivosti o zvieratká. Prednáška sa týkala zvierat, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnostiach a zviera sa často stáva členom rodiny. NIe vždy malí majitelia vedia, čo je pre ich miláčikov dobré a čo škodlivé. Tak sa dozvedeli, čo sa môže stať so psíkom, ktorého kŕmia čokoládou, pri ktorých príznakoch je nevyhnutné vyhľadať veterinára, akými chorobami zvieratá najčastejšie trpia a ako im predchádzať. Tejto nesporne zaujímavej akcie sa zúčastnili i žiaci tretieho ročníka. V závere prednášky sa žiaci mohli spýtať, čo ich o chove zvierat zaujímalo, čo im bolo nejasné. Avšak najväčší  zážitok pre žiakov bolo, že si zvieratá mohli pohladkať, jednoducho mať s nimi kontakt.

Tr. uč. 3.A tr. PaedDr. Jarmila Michelová