Zaujímavé hodiny biológie

V rámci hodín biológie žiaci získavajú vedomosti rôznym spôsobom- výklad učiteľa, teoretické informácie v učebniciach, internetové údaje, ale aj inými zaujímavými metódami zážitkového vyučovania- rôzne laboratórne aktivity, exkurzie, besedy so zaujímavými ľuďmi, projekty ale aj vlastnoručné zhotovovanie rôznych zaujímavých pomôcok. A tak tomu bolo aj s témou ,,Sopečná činnosť- Vnútorný geologický proces“.

Určite platí zásada: ,,Lepšie raz vidieť , ako len počuť“ a keďže sopky sú pre nás veľmi vzdialené a nedostupné , naši žiaci 9-teho ročníka sa veľmi pekne zhostili úlohy architektov a staviteľov a vytvorili krásne sopky z rôznych materiálov, rôznej veľkosti, dokonca niektoré boli aj funkčné a ,, chŕlili lávu“ Súčasťou výstavy prác  bola aj nástenka, na ktorej si našli žiaci zaujímavosti najmä o sopkách , sopečnej činnosti  a pozostatkoch po tejto činnosti v podobe sopečných pohorí  na našom malom Slovensku.

Pripájame aj zopár záberov z výstavky žiackych projektov: