OD STROMU K ŽIVOTU

V minulom školskom roku 2017/2018 sa niektorí žiaci našej  školy zapojili do výtvarno  – edukačného projektu „ OD STROMU K ZOŠITU“ , ktorý organizoval štátny podnik LESY SR.

Úlohou projektu  bolo vyzdvihnúť drevo ako obnoviteľnú surovinu  , ktorá nás sprevádza po celý život . Projekt  bol  zameraný na pomoc školám formou originálnych dizajnových zošitov .

Medzi najkrajšie práce patrili výkresy žiačok 8.B Danielky a Andrejky Žilkovej a Anetky Kadelovej zo 6.A.

Škola bola odmenená linajkovými zošitmi vo formáte A5. Obal zošitov tvoria výtvarné práce detí s výhradne lesnou tematikou – príroda , les , lesníctvo , lesná zver.

A tak sa deti môžu tešiť z pekných originálnych zošitov.

Mgr. Ľudmila Kultánová – vyučujúca výtvarnej výchovy