Podarila sa nám úžasná vec

Stalo sa pravidlom, že prejavom klimatických zmien je vyššia teplota v mesiacoch máj a jún. Táto skutočnosť vytvára nepríjmnú klímu v triedach. Horúčavy spôsobujú, že v triedach sa nedá vyvetrať, nakoľko vonkajšia teplota je vyššia ako v triede. Učiť v takýchto podmienkach je veľmi náročné , ako aj sústrediť sa pre žiakov. Pani zástupkyňu Mgr. Janku Vlčkovú oslovil veľmi zaujímavý projekt Zlepšujeme pracovné prostredie pre žiakov. S nadšením a chuťou sa doň zapojila. Jej úsilie sa oplatilo a naša škola získala grant v maximálnej možnej výške 2000 eur a zvyšok dofinancovala škola z vlastných prostriedkov.

Hoci leto už skončilo a na dvere nám zaklopala jeseň, my sa na škole tešíme, že sa nám v priebehu mesiaca september podarilo realizáciu projektu dotiahnúť do finálnej podoby. Pri vstupe do počítačových tried táto skutočnosť neušla pozornosti žiakov a vyslúžila si veľké ovácie a potlesk.  Podarila sa dobrá vec, ktorá pozitívne ovplyvní pracovné prostredie žiakov i pedagógov. Tešíme sa, že v horúcich dňoch budú žiaci vstupovať do počítačových miestností, kde bude vzduch upravený klimatizáciou a budeme môcť pracovať v príjemnom prostredí. Klimatizácie sú vybavené dvoma základnými režimami, ktorými sú chladenie a vykurovanie. Ďalšou výhodou a prínosom je tiež čistenie vzduchu. Vďaka tomu sa budeme na vyučovaní cítiť oveľa príjemnejšie. Veľké ďakujem patrí Nadačnému fondu Mobis v Nadácii Pontis, nakoľko aj vďaka ním sa nám na ZŠ Nábrežná podarila skutočne úžasná vec.

Mgr. Renáta Vlčková