Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Žiline

Dnešný deň bol pre žiakov 8.A a 8.C ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste iný ako obvykle. Aj v rámci MDD navštívili miesto, kam sa nedostane človek bežne.No jeho  pracovníci, v  čase najväčšej núdze, poskytujú ľudom potrebnú pomoc a záchranu – navštívili  Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Žiline.Celým  strediskom ich  sprevádzalvdúci strediska p.Ing.Mirosav Bobčík . Na prednáške  sa  žiaci dozvedeli o fungovaní záchranného systému,  spolupráci  jednotlivých záchranných  zložiek,  ako správne telefonovať na tiesňové linky a nezneužívať ich, osobne  videli a počuli odozvu na  tiesňové volania. Žiaci mali možnosť otestovať  svoje vedomosti a získali   poznatky  o krízovom riadení mimoriadnych udalostí ako sú povodne, požiare, dopravné nehody či záchrana ľudí so zdravotnými problémami.
Exkurzia  sa všetkým páčila ako aj darček v podobe reflexnej vesty a pásika, ktoré im pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť na cestách. Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom strediska za príjemne a užitočne strávený čas a cenné  informácie.