Environmentálny workshop vrátane exkurzie do kompostárne

Dňa 13.06.2024  sa naši žiaci ZŠ Nábrežná a žiaci zo ZŠ z Rožňova pod Radhoštěm zúčastnili aktivity environmentálneho workshopu a exkurzie do kompostárne v Dolnom Hričove v rámci projektu Interreg „Pozrime sa hlboko do prírody a potom všetko lepšie pochopíme“ . Počas návštev kompostárne sa žiaci  dozvedeli, ako sa  transportuje, triedi a ďalej spracováva komunalny odpad. Žiaci si taktiež pozreli, ako sa vytvára kompost a na jeho potenciálne využitie v domácnostiach. Po obhliadke  sa vybrali smer Žilinská univerzita, kde ich čakali vynikajúci lektori a lektorky, ktorí pripravili žiakom zaujímavé aktivity hravými formami „Človeče nehnevaj sa“ či „Kauza kinder vajíčka“. Žiaci si tak mohli vytvárať hračky zo separovaných materiálov, ktoré boli ekologicky spracovateľné. Zaujímavou a nevšednou aktivitou bola „Veda“, kde si deti  zahrali na klavíri pomocou modulu „Makey-Makey“  notebooku, ovocia a zeleniny. Účasťou anglického lektora mali žiaci zabezpečený aj simultánnny preklad. Celá akcia mala pre deti mimoriadne edukatívny význam. Ďakujeme všetkým, ktorí tento projekt zorganizovali.