English Star 2022

Pred  blížiacim sa záverom školského roka  sme vo štvrtok 23.6. vyhodnotili úspechy našich žiakov zapojených do medzinárodnej súťaže English Star.  Ešte  5. mája sa  odvážilo 22 žiakov štvrtého a piateho ročníka  porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi v rámci SK a CZ. Dosiahnuté výsledky  nás mimoriadne potešili  – 100 percent získalo  6 žiačok našej školy: v  4.ročníku – Natálka Koňuchová, Katarínka Muchová a Rebeka Šperková a v 5. ročníku – Anetka Pošteková, Lucka Smolková a Zojka Špiláková.  Ani ostatní súťažiaci však nezaostávali a dosiahli výborné výsledky. Až 15 našich žiakov zapojených do tejto súťaže dosiahlo úspešnosť nad 90 percent. Tieto skvelé výsledky nás potešili a zároveň potvrdili, že angličtina našich žiakov baví a aktívne sa zapájať do  jazykových súťaží sa oplatí. Nikto predsa neodišiel naprázdno. Diplomy, Fusakle, perá od sponzora súťaže a mnohé ďalšie vecné ceny  aj z Erasmus projektu „LO-VE“  potešili každého.  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo súťaže o rok.

Mgr. Viera Hmírová (koordinátor súťaže)