DEŇ ZEME

Dňa 22.apríla si pripomíname sviatok našej planéty. Každoročne sa naši žiaci zapájajú do rôznych aktivít, ktoré sú spojené najmä s čistením brehov rieky  Kysuce , okolia našej školy, prácami na školskom pozemku, tvorbou nápaditých projektov a pod. Nebolo tomu  inak ani tento rok. Žiaci vyšších ročníkov sa popasovali s odpadmi pri našej rieke , no a menšie deti zasa skrášľovali blízke okolie školy. Aj na školskom pozemku bolo  kopec práce – okopávali sa ovocné stromčeky a kríky ríbezlí, josty  a pod. Žiaci pripravovali záhon , kde následne vysejeme alebo nasadíme rôzne druhy letničiek, ale najmä naše milované cínie. Aj v budove školy deti vedeli, že naša planéta Zem má svoj sviatok. Vo vestibule školy pripravili spolu s vyučujúcimi zaujímavú výstavu , zameranú nielen na Deň Zeme, ale aj na Svetový deň vody, kde si mohli pozrieť ,ale vďaka qr kódom aj vypočuť zaujímavé informácie o jednotlivých rastlinkách a živočíchoch Kysúc. Celú  výstavu dotvárali deťmi vytvorené a tiež nahovorené krátke  videá  a prezentácie. Celá  akcia dopadla super aj vďaka deťom –napr  z 3.A, 5.B, 6.B, 8.B a mnohých ďalších , ktoré sa ,,nebáli“ vyzbierať  naozaj všetko možné ,  čomu sme sa veru čudovali  napr. našli sme aj umývadlo. Poďakovanie patrí aj  vyučujúcim , ktorí sa zapojili do aktivít.

Pripájame zopár fotografií :

Obrázky z výstavy :