Pasovanie prvákov

Pasovanie prvákov

Naši milí prváci, tak už ste oficiálne žiaci našej školy. Spoločne Vám prajeme veľa radosti z učenia a túžby po vedomostiach. Nech ste v škole spokojní a rastiete v múdrosti. Veríme, že sa Vám slávnosť páčila a zostane Vám peknou spomienkou.

Osobne sa chcem poďakovať celému tímu, ktorý prispel k dôstojnému priebehu tejto milej akcie. Ďakujem za úžasnú spoluprácu triednym pani učiteľkám Mgr. Štefke Koptákovej, Mgr. Katke Jakubíkovej a Mgr. Ľudke Kopasovej. Taktiež za všestrannú pomoc p. uč. Mgr. Ivanovi Jurkovičovi, Mgr. Alenke Kavackej, Mgr. Renátke Čamajovej, našim školníkom Jožkovi Jakubíkovi a Števkovi Martinčekovi, p. riaditeľovi PaedDr. Igorovi Drexlerovi- „Hlave pomazanej“, ktorý celý akt spečatil.

A samozrejme veľká vďaka patrí našim deviatakom, ktorí sa ochotne a radostne pripravovali, tešili sa na deti a svojich úloh sa zhostili veľmi zodpovedne. Isto potešili svojich najmladších spolužiakov, ktorí za pár rôčkov budú možno pripravovať túto slávnosť pre nových prváčikov.

 Mgr. Anna Ochodničanová