Environmentálne dopoludnie v 3.ročníku

Problematika environmentálnej výchovy v súvislosti s čoraz väčším vplyvom človeka na jeho životné prostredie predstavuje jednu z najaktuálnejších tém súčasnosti. Problémy životného prostredia sa týkajú každého z nás, lebo k nim väčšou či menšou mierou, niekedy vedome, niekedy nevedome, prispievame.

Vyučujúce tretieho ročníka si na 20. apríla 2023 pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity pri príležitosti Dňa  Zeme. V triedach prebehla i prednáška s pracovníčkou CHKO –Kysuce, Katarínou Kyselovou, ktorá so žiakmi prebrala význam separácie odpadov. Niektoré triedy čítali príbeh o vydre a jej dokončenie bolo ponechané na žiakov, takže vznikli príbehy s rôznym  rozuzlením .Vytvorili sme nástenky, ktoré sa týkajú danej problematiky. Sú umiestnené na chodbe školy a budú  všetkým žiakom školy pripomínať, že našu Zem si musíme chrániť a vážiť každý jeden deň.

Po teoretickej časti nasledovala časť praktická. Žiaci vyzbrojení rukavicami, vrecami sa vydali do terénu a zberali odpad v okolí našej školy, aby sme aspoň trocha odľahčili tak ťažko skúšanému životnému  prostrediu.   PaedDr. Jarmila Michelová, tr.uč. 3.A