Čítame o 106

Dňa 25.06.2024, žiaci 8.A triedy ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste, zažili zaujímavé a zároveň poučné dopoludnie v Mestskej knižnici.Počas celého školského roku tu prebiehala čitateľská súťaž “ Čítame o 106″, ktorú vyhrali práve žiaci 8.A. Pracovníčky knižnice  pre nich za odmenu pripravili súťažné aktivity.Rozdelili sa na 2 družstva, ktoré medzi sebou súperili vo vedomostiach o histórii nášho mesta.Presúvali sa spolu p.knihovníčkami po meste a odpovedali na ich otázky.Mohli si pomáhať knihou o histórii mesta a tam nájsť
správnu odpoveď. Potom mali aj pohybovú aktivitu v záhrade knižnice – bolo potrebné ukázať,že sú nielen zruční v čítaní kníh, ale že tiež dokážu skákať a behať napr. s knihou medzi nohami či na hlave.Víťazné družstvo dostalo ešte jednu úlohu: nájsť ukrytú truhlicu s pokladom. Samozrejme, dokázali aj to a odmenou im boli sladké, čokoládové zlatiačiky.Chutili výborne. Títo  šikovní žiaci sa nielen skvele zabavili,ale takouto veselou formou si zopakovali a aj naučili mnohé poznatky o histórii nášho krásneho mesta.Nech si uchovajú tento cenný poklad – lásku k čítaniu kníh čo najdlhšie. Vďaka milé pani knihovníčky za pekný zážitok👍❤️
Ďakujem.