KRÁTKODOBÁ MOBILITA vo Fínsku

Žiaci našej školy v sprievode 2 učiteľov mali v januári netradičnú možnosť vycestovať do krajiny, ktorá láka 90% našich školákov – vycestovali do severskej krajiny – FÍNSKA. Tam vzniklo nové prirovnanie „kľudný ako Fín”, pretože Fíni robili všetko s pokojom na duši, s úsmevom na perách, s rešpektom ku prírode a k sebe navzájom.

Partnerská škola Gesterbyn koulu, ktorá organizovala 1.žiacke stretnutie projektu LO-VE spolufinancovaného programom EU Erasmus+, sa nachádza v meste Kirkkonummi vzdialeného od hlavného mesta Helsinki približne 50km. Žiaci boli ubytovaní vo fínskych rodinách, vďaka čomu mali možnosť bezprostredne nahliadnuť do fungovania rodín odlišnej kultúry a spoznať ich zvyky. Keďže sa niektorí z nich v rodinách stretli aj so žiakmi ďalších partnerských škôl, možností rozvíjať si dorozumievanie sa v anglickom jazyku bolo počas pobytu neúrekom. Príjemne nás všetkých prekvapila jazyková zdatnosť Fínov, pretože všetci hosťujúci rodičia, ale aj ľudia v obchodoch a v službách, s ktorými sme prišli do kontaktu, rozprávali plynulo anglicky. Spokojnosť s pobytom v rodinách bola zjavná na tvárach žiakov každé ráno. Živé debaty a úsmevy každým dňom potvrdzovali význam zapojenia sa do tohto projektu.

Fínska škola je vybavená moderným didaktickým a technickým zariadením. Preslávené školstvo neostáva nič dlžné svojej povesti. Mobilný nábytok má čisté línie a pripomenie človeku škandinávsky dizajn svetoznámej švédskej spoločnosti. Steny v škole sú mobilné tiež, učiteľ a žiaci si rozhodnú, v akom priestore sa budú učiť, ale vyučovanie v otvorenej triede nevyzeralo rušivo. Otvorený, vzdušný priestor dáva pocit voľnosti, pričom sme nenadobudli dojem, že by žiaci túto možnosť zneužívali. Ich temperament sa ukázal viac na aktivitách mimo školy, v otvorenom prírodnom priestranstve. A čo si Fíni pre 5 partnerských krajín pripravili? Okrem návštevy Helsínk, kde sme si želali stráviť viac času v Národnej knižnici OODI (neskutočné miesto, aké sme u nás ešte nevideli), si Fíni pre nás pripravili aj outdoorové vyučovanie v národnom parku Nuuksio a prírodnom centre Haltia. Tu sme sa názorne dozvedeli o vzniku Fínska, o jeho osídlení a zašli sme aj na neďalekú sobiu farmu pozrieť sa  na soby, aby sme sa dozvedeli niečo viac o ich živote a strave. Návštevu helsinskej galérie, kde nám porozprávali o fínskej prírode ako inšpirácii pre umelcov, pekne doplnil umelecký workshop v zimnej fínskej krajine. Na ostrove Linlo sa hrala hra o diamanty a tu sme zažili aj ozajstné fínske kempovanie. Celé dva dni sme strávili v škole, kde žiaci pracovali v zmiešaných skupinách a okrem účasti priamo na vyučovaní sa zúčastnili aj na workshopoch ako hra na kantele (hud.nástroj), robotike či virtuálnej realite. Keď sa žiaci dostali v poobedňajších hodinách do hosťovských rodín, učitelia sa zúčastňovali pracovných stretnutí, kedy hodnotili vykonané aktivity projektu, plánovali nové, nastavovali ich podmienky a termíny. Chorvátski partneri informovali o blížiacej sa učiteľskej mobilite u nich, ktorej sa v marci 2020 zúčastnia dve naše kolegyne. Aj táto mobilita im umožní absolvovať metodické školenia, zoznámia sa s titulom etwinning škola a prácou v priestoroch Twinspace. A my postupne pripravujeme v rámci projektu aj ďalšiu žiacku mobilitu na juh Európy, na portugalské pobrežie.

Viac na www.lo-veproject.blogspot.com

Napísala: JMK