Outdoorové vyučovanie matematiky v 4.A

V polovici februára 2022 pokračovalo outdoorové vyučovanie ako súčasť projektu Erazmus+ v triede 4.A v predmete matematika.                                                                                                                          Úlohou žiakov bolo pomocou preberaných geometrických tvarov – kruh, trojuholník narysovať  zadané obrazce – strom alebo snehuliaka.  Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín po štyroch.Výuka prebiehala v átriu školy, medzi hlavnou budovou a jedálňou. Využili sme posledné zvyšky primrznutého  snehu  a vyzbrojení rysovacími potrebami , ale i improvizovanými  prostriedkami sme sa pustili do práce. Každá skupina  mala pridelený svoj priestor. Povrch nebol celkom ideálny, ale pomocou  ostrých palíc sa nám podarilo vytvoriť žiadané tvary , pre zvýraznenie ktorých sme použili temperové farby , farbu na textílie, maliarske farby. Rysovanie do zamrznutého snehu bolo pre žiakov dosť  náročné, nie každá čiara bola rovná, ale aplikácia poznatkov priamo v teréne na čerstvom vzduchu  bola pre žiakov vítanou zmenou.   Tr. uč. PaedDr. Jarmila Michelová