Biblická olympiáda

Po pandemickej prestávke sme sa tento rok opäť zapojili do Biblickej olympiády. Dňa 23. 2. 2022 sa zástupcovia tried siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školského kola BO a povenovali sa čítaniu Svätého písma. Bola určená kniha Skutky apoštolov. V teste sa veru nedala zahanbiť ani jedna skupina a napriek náročnejšiemu obsahu sa s tým odvážne popasovali. Nakoniec najviac bodov získali dievčatá z 9.C Ninka Trnovcová a Magdalénka Trnková. Budú nás teda reprezentovať v dekanátnom kole 22. 3. Držíme im palce a samozrejme blahoželáme. A taktiež blahoželáme všetkým účastníkom, ďakujeme, ceníme si ochotu a chuť venovať sa čítaniu Biblie a poznávaniu právd viery. Prajeme Vám, nech Jeho dobrota a vernosť Vás sprevádzajú každým dňom. Vaše katechétky a pán kaplán.