Trieda 4.A zapojená v projekte „Viem, čo zjem“

Projekt „Viem, čo zjem“ je štvrtým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohyb.
„Viem, čo zjem“ reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky živín či obezita. Projekt je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Časť projektu sa realizuje na hodinách vlastivedy, ale problematike venujeme i celú vyučovaciu hodinu zvyčajne vo štvrtok. Podrobne sme sa zaoberali  významom ovocia a zeleniny , potravinovou pyramídou, významom vlákniny a celozrnného pečiva v našej strave. Pri vzdelávaní žiakov využívame i materiály a pracovné listy z web.stránky www.viemcozjem.sk.

Tr. uč. 4.A PaedDr. Jarmila Michelová