Naši oteckovia

Dátum Dňa otcov nie je stále rovnaký, vždy pripadá na tretiu júnovú nedeľu. Tento rok mu patril  dátum 16. jún 2019.

My sme tento sviatok oslávili trošku  výnimočne. Už v piatok 14.  júna, kedy nám prialo počasie. V priestoroch našej školy bolo výborné prostredie  na  opekačku,  aj športovanie. Futbal  a iné   loptové hry boli veľkou výzvou nielen pre chlapcov a dievčatá, ale aj pre ich rodičov. Spoločne v kruhu mamičiek, oteckov i mladších aj starších súrodencov sme oslávili otcovstvo a pripomenuli si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Veď nie nadarmo má dieťa dve rúčky, jednu pre mamičku a druhú pre otecka, ako napísal Milan Rúfus vo svojej básni Modlitba za rodičov. Obohatením tohto stretnutia,  oproti minulému roku, bola prespávačka , ako ju nazvali deti, v priestoroch našej školy. A tak si mohli s úsmevom hovoriť: „V sobotu  budeme v škole, ale učiť sa nebudeme.“ Tento rok  zavítal medzi nás a prišiel podporiť našu aktivitu aj náš pán riaditeľ PaedDr. Igor Drexler.

Poďakovanie patrí všetkým rodičom detí 2.B triedy za ich perfektnú spoluprácu.

Všetko najlepšie ku Dňu otcov, milí oteckovia! 

Mgr. Jarmila Bandurová