Naši  úspešní  biológovia

Aj napriek situácii aká bola počas tohto školského roka, sa naši žiaci zapojili do viacerých biologických súťaží  a veľmi pekne  reprezentovali  našu školu. Predstavíme Vám ich:

Piaty ročník v súťaži ,,Rastliny a zvieratá našich lesov“ úspešne a víťazne   reprezentovali  títo žiaci :

Sofia Vajdíková  (5.A)

Raček (5.A)

Dihao Zhan (5.A)

Zuzka Tomášiková (5.C)

Dávid  You (5.C)

Siedmaci  sa  zmocnili víťazstva v Biologickej olympiáde v kategórii ,,D“ v tomto zložení :

 Svetlanka Kormanová (7.B)

 Ivan Martiška (7.B),

veľmi  usilovne sa pripravovala aj Vivien  Padychová (7.B), ale bohužiaľ súťažiť v okresnom kole mohli len dvaja naši žiaci, dievčatá sa navzájom museli dohodnúť, ale naše uznanie  patrí  naozaj všetkým.

V kategórii starších žiakov v Biologickej olympiáde kategória,,C“ súťažili dve naše žiačky ,ktoré postúpili aj na krajské  kolo ,kde dosiahli krásne umiestnenie. Boli to žiačka  :

Zuzka Svrčková (8.C)

 Anetka  Pirníková (9.A)

  • v krajskom kole sa umiestnila Anetka na 14.a Zuzka na 19.mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme  a prajeme krásne zaslúžené prázdniny  ,  oddych a  Anetke veľa úspechov  v ďalšom štúdiu na strednej škole.