Naše projekty Erasmus+ počas karantény

ZŠ Nábrežná sa aj v uplynulom školskom roku 2019/2020 zapájala do aktivít financovaných z programu EU Erasmus+. Bol to druhý rok projektu Detstvo v krabičke a prvý rok projektu LO-VE o outdoorovom vyučovaní. Aktivity prebiehali podľa plánu až do marca, kedy všetky mobility prerušila karanténa. Aj keď žiaci a učitelia nemohli vycestovať, aktívne sa zapájali do projektových aktivít na diaľku. Bohužiaľ, COVID19 prekazil naše hosťovanie žiakov z 5 krajín, ktoré sa malo uskutočniť v polovici marca. Rovnako bolo zabránené vycestovať žiakom do Portugalska a Českej republiky. Avšak žiaci pracovali usilovne a v rámci druhého spomínaného projektu sa napríklad niektorí z ročníkov 5. až 8. zúčastnili koncom mája online chatu so žiakmi z Fínska. Fínsko mali možnosť niektorí žiaci školy spoznať aj na vlastné oči ešte v januári 2020, keď tam vycestovali s p.učiteľkou Hmírovou a Madigárovou Kubišovou. Práve ony zaktivizovali žiakov a využili online nástroje pre prácu žiakov v skupinách, aby počas vzájomnej komunikácie predstavili nielen svoju školu, vyučovanie v čase korona vírusu na Slovensku, ale Samko Ďurana bravúrne predstavil Fínom aj naše mesto. Každý sa zapájal zo svojho domova a tento chat mal veľký úspech.
Nakoľko dištančné vzdelávanie bolo oveľa dlhšie, ako sme si všetci predstavovali, aj projektové plnenie úloh prebiehalo tak, ako sme pôvodne neplánovali. Vďaka patrí nielen aktívnym žiakom a učiteľom, ale aj rodičom, pretože svojim deťom častokrát pomohli s využívaním technológií. Niektorí žiaci si rozšírili svoje zručnosti aj tak, že nahovorili audio k videu pre projekt Detstvo v krabičke s názvom Múzeum v krabičke. Iní sa zase dištančne zapojili do aktivity Hrdinovia v čase COVID19 v rámci toho istého projektu. Na znak solidarity najmä so žiakmi z partnerskej školy v Lombardii, najviac postihnutého regiónu v EU, sa zamýšľali na významom slova Hrdina a maľovali Hrdinov karanténneho obdobia a dúhu, pričom sme si vysvetlili význam dúhy ako symbolu tejto nezvyčajnej doby a žiacke práce si navzájom vymenili so školou z Talianska. Viaceré deti prispeli svojou úlohou do Múru hrdinov. Niektorí vypracovali úlohu v domácom prostredí. Ďalší, keď menším žiakom povolilo naše ministerstvo prezenčné vyučovanie, pracovali na zadaní v júni pod taktovkou p.uč. Michelovej a Heľovej. Aj prváci sa s pani učiteľkami zapojili a v rámci tvorivých dielní zo slovenčiny i prírodovedy sa zamýšľali nad zvieratkami, ktoré chcú chrániť. Tvorivé dielne nadviazali na marcovú Besedu s hrdinom – ochranárom prírody z CHKO z Čadce. Deťom  porozprával o ochrane prírody, správaní sa v prírode a o zvieratkách. Následne si deti vybrali zvieratko, ktoré chcú chrániť, zistili si o ňom fakty a výtvarne, pomocou modelovacej hmoty, ho stvárnili. V rámci projektu LO-VE sa realizoval aj dvojjjazyčný elektronický slovník, kreslili dve žiačky 7A a jedna žiačka 8A triedy, nahovorili ho žiaci 6.ročníka. Slovník finálne spracovala p.uč.R.Vlčková. Nielen tento, naozaj vydarený výstup, odporúčame pozrieť na projektových blogoch. Tam nájdete aj Koláž outdoorových aktivít žiakov v aplikácii Padlet a za našu školu ju v angličtine vypracovali žiaci 4., 5. a 6.ročníka.
Síce ešte nie je isté, ako budú projekty pokračovať budúci školský rok, ZŠ Nábrežná urobí všetko pre to, aby škola splnila to, čo si s partnerskými školami na začiatku stanovila. Samozrejme, všetko rešpektujúc bezpečie a ochranu zdravia všetkých zúčastnených.
Pekné leto.
Viac informácií o projekte Detstvo v krabičke – https://childhoodinabox.blogspot.com/
Viac informácií o projekte LO-VE – https://lo-veproject.blogspot.com/
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová