Exkurzia SadOVO 2020

Začal sa nový školský rok. Pre nás a  žiakov našej školy naozaj veľmi zaujímavým spôsobom. Organizácia CEEV ŽIVICA vybrala aj  našu školu v rámci celého Slovenska spomedzi množstva prihlásených škôl do zaujímavého projektu SadOVO. Ide o aktivity, ktoré sa týkajú záchrany starých odrôd ovocných stromov na území Slovenska. Preto boli vybrané školy z rôznych kútov  Slovenska. O čo vlastne v tomto projekte ide ? Organizácia Živica v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky VŠ vo Zvolene sa snaží zachrániť a zachovať na území Slovenska staré odrody ovocných stromov, jedná sa hlavne o jablone, hrušky, slivky, oskoruše jarabinovej, drienky, mišpule , dule  a pod. Úlohou jednotlivých tímov je zmapovanie výskytu starých odrôd na ich území, výsadba ovocných stromčekov na školskom pozemku a pod. Jednou z prvých aktivít , ktorej sme sa ako škola zúčastnili v zastúpení jedného vyučujúceho a dvoch žiakov , bola dvojdňová exkurzia do Bošáckej doliny v Bielych Karpatoch – v dňoch 10.9.-11.9.2020, ktorá sa konala prvý deň v obci Zábudišová- tu sme sa mohli zoznámiť s veľmi zaujímavým človekom  p. Jožkom Struhárom, ktorý deťom a nám – učiteľom zaujímavým spôsobom porozprával mnohé zaujímavosti práve o rôznych odrodách ovocných stromov, mali sme možnosť vidieť na vlastné oči úžasné stromy, staré až 300-350 rokov, mnohé boli práve víťazmi v súťaži ,,Strom roka“ napr. Hruška ružová-tzv. Ružovka, Hruška planá, Oskoruša jarabinová, ktorá má priemer koruny až neuveriteľných 25 m. Spoločne sme  nahliadli do unikátnej sušiarne ovocia – pracuje tu pán Maruška, okoštovali práve dosušené slivky, hrušky, samozrejme mali sme možnosť okúsiť jednotlivé odrody jabĺčok, hrušiek či sliviek. Videli a spoznali sme aj odrody doteraz neznáme ako je oskoruša jarabinová, mišpuľa, dula a drienka . Druhý deň sme spolu navštívili starý ovocný sad Španie v Novej Bošáci o rozlohe 20 ha,  ktorí ukrýva množstvo odrôd jabloní. Sprevádzali nás dvaja mladí ľudia Ľudo Vaš a Janko Veselý – dvaja zanietenci  a šikovní ovocinári zo združenia Ovocný strom, ktorí nám odovzdali množstvo informácií o ovocných stromoch. Druhou zastávkou tento deň bola ovocná škôlka v Bošáci , kde sme mohli vidieť ako sa vrúbľujú ovocné stromčeky na podpníky a dozvedeli sme sa , čo všetko je potrebné spraviť, aby sme mohli ovocné stromy pestovať a tešiť sa z peknej úrody. Celú exkurziu pre nás zorganizovali ľudia Andrea Uherková- koordinátorka projektu SdOVO / CEEV ŽIVICA a Drahomír Stano -člen tímu SadOVO / bývalý riaditeľ Správy CHKO Biele Karpaty, člen Matice ovocnej a združenia ,,Pre prírodu“, za čo im patrí naše poďakovanie. Všetky  získané informácie žiačky Martinka Chládeková a Alexandra Daniela Ganani spolu s p. uč. J. Vaňkovou spracujú a oboznámia s nimi ostatných žiakov našej školy počas návštevy organizátorov na našej škole,  okrem toho zmapujú výskyt starých odrôd jabloní a hrušiek v blízkom okolí, budú realizovať výsadbu mladých stromčekov na našom školskom pozemku  spolu s vybranou triedou našej školy. Toto je len začiatok. Tešíme sa na ďalšie aktivity a spoluprácu  s organizátormi. Zo zaujímavej a super akcie pripájame aj pár fotografií.