Stroj času

Určite každý z nás najmenej raz v živote zatúžil mať doma stroj času, len tak si nastúpiť a ocitnúť sa kdesi v minulosti. Žiaľ, nikto ho doteraz nevyrobil, a preto  sme si so žiakmi 6.B triedy zacestovali aspoň  fiktívne. Žiaci si priniesli na hodinu dejepisu  rôzny prírodný materiál a potom už brúsili, rezali, strihali, viazali…Výsledkom ich úsilia sú rôzne praveké zbrane a nástroje – luky, šípy, sekerka, kladivá, či metla. Ako povedal jeden zo žiakov: „ Bola to poriadna „fuška“ vyhladiť kameň len pomocou iného kameňa.“ Všetci žiaci si zároveň uvedomovali, že môžu pri práci použiť materiály i nástroje, ktoré v praveku ešte neboli bežné. Aj takýmto zážitkovým vyučovaním sa snažíme vyučovať  hodiny  dejepisu, aby boli pre žiakov čo najpútavejšie.

PaedDr. Zita Ševčíková, vyuč. DEJ