Výtvarná súťaž

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku o Medzinárodný dom umenia pre deti “ Bibiana“ usporiadali tématickú umeleckú súťaž detských kresieb “ RUSKO MOJIMI FARBAMI , RUSKÉ ROZPRÁVKY .“

Naša škola poslala do tejto súťaže veľmi pekné výtvarné práce . A tak sa môžeme tešiť z úspechu . SAMUEL JANTULÍK , žiak 8.B triedy získal 1. miesto vo svojej kategórií. Jeho práca mala názov “ ZJAVENIE NAD CHRÁMOM VASILIJA BLAŽENÉHO “ .

Samko je pozvaný na slávnostné odovzdávanie cien 31.mája 2019 do Bratislavy . Gratuľujeme a ďakujeme za kreatívnu výtvarnú prácu.

Mgr . Ľudmila Kultanová