„Zdravý životný štýl“ – beseda v treťom ročníku

Dňa 19. a 20.11.2019 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili besedy „Zdravý životný štýl,“ ktorú si pre nás pripravila Mgr. Dana Dolinayová. V úvode nám porozprávala príbeh o Viktorovi a bábike z jablka, ktorá zachránila poranené vtáčatko. Pomaly nadviazala na tému o zdraví, ako aj zdravom životnom štýle človeka.

Vhodná téma, o ktorej sa veľa hovorí, čo si však pod ňou predstaviť? Zdravý životný štýl je faktor, ktorý najviac ovplyvňuje naša zdravie, je súhrn toho, ako človek žije. Ide predovšetkým o zdravú výživu, primeranú pohybovú aktivitu, dostatok spánku, optimizmus, dobrú náladu, radosť zo života a vyhýbanie sa pôsobeniu škodlivých a rizikových faktorov. Základom zdravej výživy je predovšetkým jej pestrosť a rozmanitosť. Je prevenciou rôznych problémov s tráviacim systémom.

Žiaci sa aktívne a s nadšením zapojili do diskusie. V skupinách navrhovali riešenia, ako zabrániť ochoreniu, čo je pre človeka prospešné a dôležité. S radosťou prezentovali svoje návrhy a postrehy. Ďakujeme Mgr. Dane Dolinayovej za pútavú prednášku a príjemne strávené chvíle.

Mgr. Martina Janeková