Krajské kolo Ruského slova v Rajci

Dnes, prvý februárový deň, sme sa spolu s Martinkom Gažom,  žiakom 7.B  ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste,   zúčastnili krajského kola jazykovej súťaže Ruské slovo v meste Rajec. Tu, v kultúrnom dome, sa konal už 18.ročník tejto súťaže. Témou  tohto roku  bol  svet profesií. Martinko súťažil v II.kategórii Spev jednotlivcov  ruskou národnou piesňou “ Step  da step krugom“.Súťaže sa zúčastnilo mnoho žiakov a študentov základných i stredných škôl, v ktorých sa vyučuje ruský jazyk. Súťažilo sa v prednese ruskej poézie, prózy, ale aj v speve jednotlivcov a skupín.
Organizácia súťaže pod  záštitou Bilingválneho gymnázia v Rajci bola skvelá a všetci prítomní mali aj nezabudnuteľný umelecký zážitok. O to viac nás potešilo krásne 2.miesto, na ktorom sa Martinko umiestnil.
Srdečná gratulácia, Maťko.