Naši nádejní recitátori

Hneď ako sme „vhupli“ do druhého polroka šk. roka 2023/24 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.  Súťažilo sa v troch kategóriách.

1.kategória  2. – 3. ročník

2.kategória  4.  -5. ročník

3.kategória  6. – 7. ročník

Po vypočutí ukážok zasadla hodnotiaca porota v zložení :  Mgr. S.Svrčková, Mgr. R. Čamajová  a PaedDr. J. Michelová.  Porota po zhodnotení všetkých kritérií vyhlásila výsledky súťaže.  Do okresného kola postupujú nasledovní víťazi : z prvej kategórie  Soňa Mordáčová z 3.D , z druhej Sofia Grešáková zo 4.A a z tretej kategórie Richard Trnovec  zo 7.C. Víťazom blahoželáme a pevne veríme , že nás budú úspešne reprezentovať  na okresnom kole spomenutej súťaže. Cieľom súťaže je odhaľovať talenty, vytvárať  žiakom priestor na vlastnú realizáciu a prehĺbiť ich záujem o literatúru a materinský jazyk.  Nielen povesti, ale aj piesne , výšivky sú vzácnym dedičstvom, ktoré treba uchovať, lebo je to naše – slovenské.

PaedDr. Jarmila Michelová