Vianočné tvorivé dielne v 4.A

20.12.2023 mali žiaci namiesto klasického vyučovania tvorivé dielne, počas ktorých bolo ich úlohou zhotoviť z kartónu vianočný stromček, ktorý okrášlili bavlnkami ako i rôznymi ozdobami. Pri zhotovovaní stromčekov sme si „ oprášili“ vedomosti z geometrie – rysovanie trojuholníkov, presné meranie v centimetroch ako i manuálne zručnosti. Niektorým šla práca skutočne  od ruky  a žiaci vytvorili zaujímavé ozdoby do ikebany. Naaranžované stromčeky sú súčasťou vianočnej výzdoby, ktorá je vo vestibule školy. I samotný vianočný stromček  má svoju históriu  / objavil sa v Brémach v 16.storočí / , počas ktorej sa zapísal do ľudských sŕdc ako neodmysliteľná súčasť a symbol Vianoc.

tr. uč. Jarmila Michelová