Olympijský deň materských škôl 2019 na ZŠ Nábrežná

Ôsmy krát po sebe, prvý krát pod strechou školy. Dnes nás počasie vycvičilo, po úvodných slovách riaditeľa školy , hymne, vztýčenej vlajke a zapálenom olympijskom ohni a sľuboch malých športovcov a rozhodcov – začalo pršať. A?  Presunuli sme sa ihneď do oboch telocviční, kde potom prebiehali všetky plánované súťaže. Skok z miesta, hod loptou, 30m beh, prekážková dráha a štafeta. Vďaka patrí tetám z CVČ, vyučujúcim TSV a samozrejme pani učiteľkám, ktoré sprevádzali a povzbudzovali svoje škôlky. Víťazom sa ušli odmeny, ale o tomto dnešný deň nebol. Zvíťazil športový duch a pohyb.