ZŠ Nábrežná – 1. Sväté prijímanie 2022

Prvé sväté prijímanie je jedným z najkrajších dní v živote. Nie ozdobami, šatami, mejkapom či manikúrou, ale pochopením podstaty celej udalosti. Tá sa najviac zaleskne, ak okolo nej nie je príliš veľa „svetského“ pozlátka“. Hlavným poslaním svätého prijímania je udržovať a rozvíjať Boží život, ktorý sme dostali pri krste. Završuje uvedenie do kresťanského života a je v svojej podstate pripodobnením Poslednej večere. Prípravy na obrad i oslavy prvého svätého prijímania vyžadujú čas a dobrú organizáciu. To, čo sme dnes, v nedeľu 22.5. 2022 mohli vidieť v kostole Sv. Jakuba, s našimi tretiakmi zodpovedne pripravovali pani učiteľky Ochodničanová a Čamajová a rovnako aj pán Veľadôstojný pán kaplán Jozef Lazový. Dnes mali teda naše deti a ich rodičia svoj veľký deň. Deň kedy detičky prijali do srdca a života Hosťa najdôležitejšieho, slobodne a vedome sa rozhodli, že chcú byť kresťanmi katolíkmi. A máme byť s kým na Nábrežnej spokojní, tretiačikovia to zvládli úžasne. Milí rodičia, krstní rodičia, upútajte svoje ratolesti príkladom. Ako pri všetkých veciach týkajúcich sa výchovy, najväčšiu váhu má totiž to, čo dieťa vidí na nás. Buďme im všetci spoločne dobrými vzormi. ?♥️?