etwinning EuroNEWS

Žiaci 5.ročníka z tried 5A a 5D pracovali počas tohto školského roka na etwinningovom projekte s názvom EuroNews. Spolupráca medzi 3 krajinami, Slovensko, Taliansko a Španielsko, bola intenzívna, príjemná a priniesla ovocie vo forme 4 čísel e-časopisov na témy Škola, Moja krajina na Vianoce, Šport a Príroda.

Okrem e-časopisov sme zrealizovali aj online stretnutie so španielskou školou, dotvárali sme fotky našich partnerov, vytvárali sme myšlienkové mapy, hrali vzájomne Kahoot a robili online kvízy na dané témy. Vytvorili sme projekty na tému Zvieratá a kreslili sme zviera podľa nahrávok partnerských škôl. My sme nahrali nahrávku zvieratka, ktoré nie je typické pre našu krajinu, ale partnerské školy si poradili s chytákom a nášho pštrosa uhádli. Tiež sme tvorili v angličtine tutoriál – pracovný postup na jarnú dekoráciu. Nahrávky sme tvorili aj o športovcoch. O talianskom basketbalistovi a španielskom tenistovi sme však najskôr museli zistiť informácie a zapísať ich do pracovného listu. Taliani sa dozvedeli viac o našom Saganovi a Španieli o našej Vlhovej.

Link na stránky projektu (vpravo hore kliknite na Pages):

https://twinspace.etwinning.net/193555/pages/page/2119793