Jarné prázdniny v našej škole

Jarné prázdniny sú pre všetky deti veľmi vítaným týždenným odpočinkom od množstva  školských povinností. Sú obdobím aktívneho, či pasívneho relaxu a zaslúženého oddychu.

Pani učiteľky Ľubka Hrušková a Jarka Bandurová sa rozhodli tieto dni stráviť so svojimi deťmi, žiakmi prvého ročníka. A tak mali  možnosť  spoločne  zažiť príjemné chvíle                   a kopec zábavy.

Prvý deň, pondelok 24. február  sa niesol v znamení športu a tvorivosti. Na rade boli  športové aktivity i tvorivé  dielne. Hneď zrána sme sa s chuťou pustili do práce, výsledkom ktorej boli milé sovičky. Všetci  usilovne pracovali, a tak sa sladká odmena za vynaložené úsilie ušla každému, kto mal na ňu chuť. Sedavé zamestnanie  vymenil aktívny pohyb.   Vybrali sme sa  do školskej telocvične. A bolo že to jasotu a túžobného očakávania. Pohyb spojený  s radosťou a smiechom, vtipom a zručnosťami v jednotlivých súťažiach zároveň. Telocvičňou sa okrem detí preháňali lopty, švihadlá a obruče. Hodiny odbíjali poludnie, a to bol čas  na chutný  obedík v neďalekej reštaurácií.

Pondelok vystriedal  turisticko – hvezdársky utorok.   Hvezdáreň  v Kysuckom Novom Meste bola našim cieľom. Profesionálka teta Soňa nám prostredníctvom prezentácie vyrozprávala zaujímavú rozprávku, nazvanú Slnečná sústava, v ktorej kraľovalo Slniečko. Druhá  prezentácia nám priniesla množstvo  informácií o jednotlivých planétach Slnečnej sústavy. Nechýbali ani animované rozprávky, ktoré boli pre všetkých milým rozptýlením.

Tvorivo  –  knižničná streda bola našim posledným spoločným táborovým  dňom.   Najprv sa všetky ručičky s chuťou pustili do práce, výsledkom ktorej boli zaujímavé dielka. V dopoludňajších hodinách  sme  ešte  navštívili  obľúbenú   Mestskú  knižnicu. Tety knihovníčky sú  veľmi nápadité  a tvorivé. Pripravili   množstvo zaujímavých aktivít a hier.

Spoločné táborové dni končili v stredu popoludní. Všetci sme boli  príjemne unavení  a bohatší  o  množstvo  nových zážitkov  a poznatkov.

Mgr. Jarmila Bandurová