Deň bez mobilu

Minulý rok sme prvý krát skúsili malý experiment, že sa zapojíme do svetového dňa bez mobilu. Na veľké prekvapenie sa pridalo pomerne veľa žiakov i pedagógov. A tak sme sa rozhodli, že to zopakujeme i tento rok. Reakcie žiakov boli skutočne rôzne. Niektorí hovorili, že s tým nemajú problém, iní to rezolútne odmietli a niektorí svojou mimikou vyjadrili, že sa im to zdá celkom veľký sebazápor. Nuž, pravda je taká, že veľmi sme si zvykli na používanie mobilov, ale nie len na vybavovanie pracovných či rodinných záležitosti, ale aj na bežnú komunikáciu, či už ústnou alebo písomnou formou. A v neposlednom rade, telefóny sa nám stali aj možnosťou využitia voľného času formou rôznych hier. A tak sa natíska otázka, či nie je toho až príliš. Na uliciach i v dopravných prostriedkoch bežne stretávame ľudí s telefónom v ruke alebo pri uchu, kývnu na pozdrav, ale na zastavenie sa, či prehodenie pár slov akosi už nie je potreba. Však si večer napíšeme a povieme to, čo sme na tej ulici „nestihli“. Azda dávame prednosť virtuálnemu svetu a komunikácii pred tou reálnou? Pri osobnom stretnutí si často ľudia akoby ani nemali čo povedať, ale potom hodiny chatujú. Nevidia však mimiku človeka, jeho emócie, pohľad, a tak sa niekedy odoslané vety ani nepochopia správne a vznikajú konflikty.

A preto sme sa i tento rok rozhodli, že to opäť skúsime a budeme pozorovať vlastné reakcie, i to, či sme v tejto oblasti naozaj slobodní, ak nám to samozrejme zdravotný a rodinný stav dovolí.

Po spočítaní účastníkov, podľa návratkových lístkov parlamenťákov, sa teda  v našej škole do dňa bez mobilu zapojilo 406 žiakov a takmer polovica pedagógov, ostatní obmedzili použitie mobilu len na nevyhnutné pracovné záležitosti. V porovnaní s minulým rokom je teda počet vyšší o 81 žiakov. Tak paráda, to sú približne dve tretiny žiakov, takže škola ako celok netrpí nomofóbiou 🙂

V mene Žiackeho parlamentu ďakujem za odhodlanie vyskúšať seba samého a spoločne prajeme veľa radosti, príjemných stretnutí a rozhovorov 🙂

Mgr. Anna Ochodničanová