Na Horných Kysuciach

Koniec školského roku sa vzdy spája s výletmi, kedy žiaci po celoročnom učení majú možnosť navštíviť nejaký zaujímavý kút našej krajiny. Pre triedy 4.A, 4.B a 3.C sme zvolili spoznávanie Kysúc, konkrétne obce Vychylovka, ktorá je známa skanzenom a historickou úvraťovou železnicou. Žiaci si užili jazdu starým vláčikom, ktorý slúžil v minulosti na zváženie dreva a spájal Kysuce s Oravou. V druhej časti sme navšťívili Múzeum kysuckej dediny, kde sa žiaci oboznámili so spôsobom života a tradíciami Kysúc z prelomu 19.a 20. storočia. K spestreniu programu prispela návšteva planetária, kde sa žiaci oboznámili s rôznymi vesmírnymi objektami formou premietania. Cestou späť sme sa zastavili v Statej Bystrici pri unikátnom orloji na Slovensku. Po celodennom výlete, všetci unavení, šťastní, plní nových zážitkov, sme sa vrátili domov.